नाव : श्री. शंकर स्वामी वसेकर .
पद : ( कोषाध्यक्ष )
जन्मतारीख : ११/०२/१९६६ .
व्यवसाय : प्रिंटिंग , म्युझिक ग्रुप .
पत्ता : काजल अपार्टमेंट, श्री समर्थ सोसायटी, वारजे, पुणे - ५८
मोबाईल :९८२२६००८२६
मनोगत :
समाज सेवेची आवड .